Tematiskt arbetssätt

 
Vi arbetar med tema

Varje läsår utgår vi från ett tema. I vårt arbetssätt kommer vi med hjälp av temats innehåll, vägleda barnet till utveckling och lärande på ett meningsfullt sätt för varje barn. Matematik, teknik, natur, språk, sång, musik, rörelse/dans, drama och bild är verktyg för att hjälpa barnet att se samband och meningsfullhet i sitt lärande. ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (LPFÖ 98/16) Temat för läsåret 2017-2018 är: hållbar utveckling. Några av pedagogerna är utbildade för att tillsammans med de äldre barnen arbeta med Naturvetenskap och Teknik för Alla.

 


Lille Skutt och Bamse

Förskolan består av barn i åldern 1-5 år. I Lille Skutt-gruppen går barn som är mellan 1 och 2 år och i Bamsegruppen går barn i åldern 3-6 år. Barnen arbetar i dessa grupper under dagen med till exempel teman, samling, skapande, lek inne och ute. Vi arbetar efter Skolverkets riktlinjer angående barngruppernas storlek. Läs gärna på Skolverkets hemsida: Vår målsättning är att vara ute varje dag, förmiddag eller eftermiddag. Ibland är vi på vår tomt, ibland ger vi oss ut i området eller till skogen. För att barnen ska se sitt eget lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation s.k. Portfolio. Varje barn har också en egen utvecklingsplan.