Pedagogisk idé och arbetssätt

 
Pedagogisk idé

Vårt förhållningssätt ska vara sådant att varje barn känner att vi har förtroende för dem och den unika person som just han eller hon är. En förtroendefull relation till föräldrarna är också viktig för att barnen ska känna trygghet i förskolan. Vi ser lärandet som en process under hela dagen och i varje situation. Våra pedagoger har ett starkt engagemang för att handleda barnen i att upptäcka världen. Detta lägger grunden för ett lustfyllt lärande under barnets hela dag i förskolan.


Arbetssätt

Förskolan består av barn i åldern 1-5 år. I Lille Skutt-gruppen går barn som är mellan 1 och 2 år och i Bamsegruppen går barn i åldern 3-6 år. Vi delar alltid in barnen i mindre grupper på båda avdelningarna. Barnen arbetar i dessa grupper under dagen med till exempel teman, samling, skapande, lek inne och ute.
Vår målsättning är att vara ute varje dag – förmiddag eller eftermiddag. Vi är på gården, går till lekparken, skogen, biblioteket, återvinningsstationen m.m.
För att barnen ska se sitt eget lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation genom TYRA-appen.