Klagomål

Rutiner för klagomålshantering

Klagomål mot utbildningen från vårdnadshavare kan lämnas skriftligt eller muntligt. Klagomål lämnas i första hand till ansvariga för förskolan.

 

Förskolan Västanvinden

Anna-Lena Karlström, rektor
tel 073-558 34 87
anna-lena.karlstrom@lindgardsskolan.se

Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till rektor lämnas klagomål till huvudman.
Jennie Svedberg tel 0223-434 44
jennie.svedberg@lindgardsskolan.se

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 4 kap 8 §)