Om oss

 

Välkommen till Västanvinden

Söker du en liten, trygg och proffsig förskola för ditt barn? Då är du välkommen till oss! Förskolan Västanvinden ligger i ett villaområde på Skälby i Västerås och består av två avdelningar med totalt 25 barn och 6 pedagoger. Eftersom vi är ute mycket, uppskattar vi vår härliga trädgård och närhet till lekplatser och skog. För oss är det viktigt att ha ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder och att ditt barn har en trygg vardag med engagerade pedagoger som grund för ett lustfyllt lärande. Du är mycket välkommen att besöka oss! Förskolan drivs av Förskolan Västanvinden i Västerås AB. Bolaget ägs av Västanfors Västervåla församling som är en församling i Svenska kyrkan.

Målsättning för vår förskola

Vi vill genom vårt arbetssätt och på det sätt miljön är utformad, skapa förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas till harmoniska, ansvarskännande människor med nyfikenhet på livet. Med kompetent, erfaren och engagerad personal skapar vi en varm och tillåtande atmosfär där varje barn utifrån ett positivt synsätt möts på sin utvecklingsnivå, med sin personlighet och sina intressen. Vi vill med läroplanen som grund, skapa en utforskande och trivsam miljö, som stimulerar till lärande och lek. Vi strävar efter att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan förskolans pedagoger och dig som förälder så att du tryggt kan lämna ditt barn hos oss.

Våra styrdokument

  • Läroplan för förskolan Lpfö 18
  • Utbildningsplan för Västerås stad
  • Lokal arbetsplan
  • FN:s barnkonvention

Våra värderingar

Våra värderingar grundar sig på människors absolut lika värde, omsorg om och förståelse för varandra.

Föräldrasyn

Vi tror att alla föräldrar vill sina barns bästa. Vi tror att du som förälder och ditt umgänge med barnet är det viktigaste, och att förskolan är ett komplement till detta.

Barnsyn

Vi tror på det kompetenta och utforskande barnet som lär i varje situation under dagen med hjälp av duktiga pedagoger. Vi sätter fokus på det positiva hos varje barn, ser möjligheter och utveckling.

Öppettider m.m

  • Vi har öppet varje vardag kl.6.30 – 17.00 eller efter behov.
  • Sommarstängt tre veckor i juli, v 29-31
  • Stängt fyra dagar om året för fortbildning/planering för pedagogerna.
  • På förskolan Västanvinden arbetar både förskollärare och barnskötare.

Vill du veta mer? Ring oss gärna!
Förskolan Västanvinden
Tyggatan 7
724 76 Västerås
tel 021-4717520 (vxl)

Anna-Lena Karlström, rektor
tel  073-558 34 87
e-post: anna-lena.karlstrom@lindgardsskolan.se